Specjalizacje

Rozwód i separacja

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy Sąd stwierdzi, że doszło do zupełnego i…

Podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie zawarli między sobą umowy majątkowej małżeńskiej (np. ustanawiającej rozdzielność majątkową), to wówczas…

Kontakty

Najczęściej zachodzi potrzeba sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, bądź też ustalenia miejsca zamieszkania dziecka,…

Adopcja

Doradzam oraz reprezentuję strony w postępowaniach o: – przysposobienie niepełne – przysposobienie pełne – przysposobienie…

Ustalenie ojcostwa

Polskie przepisy ustanawiają zasadę, że ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa jest mąż matki,…

Sprawy cywilne

  W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim sprawami rodzinnymi, lecz wykonywanie zawodu adwokata z…

Sprawy karne

  Podejmuję się obrony w sprawach karnych na wszelkich etapach postępowania – w dochodzeniach, śledztwach,…

Alimenty

Bardzo często w mojej praktyce zawodowej mam do czynienia ze sprawami o alimenty. Kiedy dochodzi…