Rozwód i separacja

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy Sąd stwierdzi, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków. To prawnicze sformułowanie oznacza, że pomiędzy stronami powinny na trwałe ustać wszelkie więzi małżeńskie. Jeżeli zatem strony od dłuższego czasu nie mieszkają razem, bądź też mieszkając razem funkcjonują zupełnie odrębnie, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, nie łączy ich relacja uczuciowa i seksualna, to wówczas zachodzą przesłanki do rozwiązania małżeństwa.