Alimenty

Bardzo często w mojej praktyce zawodowej mam do czynienia ze sprawami o alimenty. Kiedy dochodzi do rozstania rodziców, zdarza się, że pojawiają się problemy z zapewnieniem dzieciom odpowiednich środków na utrzymanie. Gdy rodzice nie mogą dojść w tej sprawie do porozumienia, konieczne staje się złożenie odpowiedniego pozwu. Jeżeli rodzice są małżeństwem i decydują się na rozwód, to wówczas o alimentach decyduje sąd w postępowaniu rozwodowym. Jeśli jednak rodzice nie podjęli decyzji o rozwodzie lub są w związku nieformalnym, to możliwe jest wystąpienie z samodzielnym pozwem o alimenty.

Ponieważ postępowanie sądowe może być długotrwałe, w tego typu sprawach szczególne znaczenie ma tzw. zabezpieczenie, które polega na tym, że sąd na czas trwania postępowania w sprawie zasądza pewną kwotę comiesięcznych alimentów.

Ostatnio coraz częściej spotykam się ze sprawami z tzw. elementem zagranicznym, tj. jeżeli pozywany rodzic mieszka poza granicami Polski, albo jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w Polsce wyroku zagranicznego sądu lub wyroku sądu polskiego za granicą.

Podejmuję się też reprezentacji w sprawach o alimenty należne wnukom od dziadków, a także rodzicom od dorosłych dzieci, jak również sprawy o alimenty pomiędzy rodzeństwem.