Adopcja

  Doradzam oraz reprezentuję strony w postępowaniach o:

  – przysposobienie niepełne

  – przysposobienie pełne

  – przysposobienie całkowite

  – przysposobienie dziecka małżonka (pasierba lub pasierbicy)

  – rozwiązanie przysposobienia.