Adopcja

Doradzam oraz reprezentuję strony w postępowaniach o:

– przysposobienie niepełne

– przysposobienie pełne

– przysposobienie całkowite

– przysposobienie dziecka małżonka (pasierba lub pasierbicy)

– rozwiązanie przysposobienia.