Adwokat Piaseczno Halina Strupczewska

Adwokat Halina Strupczewska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002) i  stypendystką Uniwersytetu im. Roberta Schumana w Strasburgu (2002). Jeszcze w trakcie studiów pro publico bono współpracowałam z Kliniką Prawa działającą przy moim macierzystym wydziale,  udzielając porad prawnych osobom niezamożnym.

W latach 2003-2007 odbyłam aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, uzyskując ocenę bardzo dobrą z egzaminu adwokackiego. Od tego czasu, jako adwokat wpisany na listę Warszawskiej Izby Adwokackiej, prowadzę praktykę zawodową w ramach własnej kancelarii w Warszawie oraz w Piasecznie.

Reprezentuję moich Klientów nie tylko w postępowaniach sądowych, ale także w toku postępowań mediacyjnych. Jako pełnomocnik pomagam także rodzicom dzieci z dysfunkcjami społecznymi (ADHD, Zespół Aspergera) w relacjach z placówkami edukacyjnymi.

Na stałe współpracuję z kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz zaufanymi psychologami oraz mediatorami.

Władam językiem angielskim i francuskim.

Specjalizuję się w wybranych sprawach

Rozwód i separacja

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy Sąd stwierdzi, że doszło do zupełnego i…

Podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie zawarli między sobą umowy majątkowej małżeńskiej (np. ustanawiającej rozdzielność majątkową), to wówczas…

Kontakty

Najczęściej zachodzi potrzeba sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, bądź też ustalenia miejsca zamieszkania dziecka,…

Adopcja

Doradzam oraz reprezentuję strony w postępowaniach o: – przysposobienie niepełne – przysposobienie pełne – przysposobienie…

Ustalenie ojcostwa

Polskie przepisy ustanawiają zasadę, że ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa jest mąż matki,…

Sprawy cywilne

  W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim sprawami rodzinnymi, lecz wykonywanie zawodu adwokata z…

Sprawy karne

  Podejmuję się obrony w sprawach karnych na wszelkich etapach postępowania – w dochodzeniach, śledztwach,…

Alimenty

Bardzo często w mojej praktyce zawodowej mam do czynienia ze sprawami o alimenty. Kiedy dochodzi…