Ustalenie ojcostwa

Polskie przepisy ustanawiają zasadę, że ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa jest mąż matki, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Oznacza to, że jeżeli inny mężczyzna jest ojcem biologicznym dziecka, to i tak mąż matki widnieje w akcie urodzenia dziecka jako jego ojciec. Czy można to zmienić i doprowadzić do tego, aby treść aktu urodzenia dziecka była zgodna z rzeczywistością? Tak, prawo przewiduje taką możliwość, ale konieczne jest wówczas złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa męża matki, a następnie ustalenie ojcostwa ojca biologicznego.

Z tego rodzaju sprawami mam do czynienia w mojej praktyce najczęściej w trakcie długotrwałych postępowań rozwodowych, gdy małżonkowie po rozstaniu na nowo układają swoje życie i wchodzą w kolejne związki.

Gdy natomiast rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim, ojcostwo dziecka zostaje ustalone na kilka sposobów:

– poprzez dobrowolne uznanie ojcostwa przez ojca

– na mocy orzeczenia sądu.