Adwokat Piaseczno Halina Strupczewska

Adwokat Halina Strupczewska

Komfort moich Klientów wymaga przejrzystego określenia zasad rozliczeń finansowych, tak aby nie stanowiły one zaskoczenia na żadnym etapie współpracy.

Moje wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w porozumieniu z każdym Klientem, a na jego wysokość wpływa stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany nakład mojej pracy. Ze względu na różnorodność spraw, jak również Państwa potrzeb, co do zasady stosuję trzy systemy rozliczeń:

wynagrodzenie ryczałtowe ze z góry określoną kwotą wynagrodzenia

wynagrodzenie godzinowe, gdzie wysokość wynagrodzenia jest zależna od ilości czasu poświęconego na wykonanie powierzonych czynności

wynagrodzenie ryczałtowe z dodatkową premią za korzystny wynik sprawy

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania innego sposobu ustalenia wynagrodzenia lub rozłożenia na raty płatności wynagrodzenia.

Szacunkowy koszt porady prawnej wynosi 200 zł brutto.

Chciałabym podkreślić, że zasady rozliczeń ustalam z moimi Klientami zawsze na początku naszej współpracy.

Specjalizuję się w wybranych sprawach

Rozwód i separacja

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy Sąd stwierdzi, że doszło do zupełnego i…

Podział majątku

Jeżeli małżonkowie nie zawarli między sobą umowy majątkowej małżeńskiej (np. ustanawiającej rozdzielność majątkową), to wówczas…

Kontakty

Najczęściej zachodzi potrzeba sądowego uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem, bądź też ustalenia miejsca zamieszkania dziecka,…

Adopcja

Doradzam oraz reprezentuję strony w postępowaniach o: – przysposobienie niepełne – przysposobienie pełne – przysposobienie…

Ustalenie ojcostwa

Polskie przepisy ustanawiają zasadę, że ojcem dziecka urodzonego w czasie trwania małżeństwa jest mąż matki,…

Sprawy cywilne

  W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim sprawami rodzinnymi, lecz wykonywanie zawodu adwokata z…

Sprawy karne

  Podejmuję się obrony w sprawach karnych na wszelkich etapach postępowania – w dochodzeniach, śledztwach,…

Alimenty

Bardzo często w mojej praktyce zawodowej mam do czynienia ze sprawami o alimenty. Kiedy dochodzi…