Sprawy cywilne

 

W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim sprawami rodzinnymi, lecz wykonywanie zawodu adwokata z pominięciem spraw cywilnych byłoby dla mnie absolutnie niepełne. Często jedna wąska dziedzina prawa np. rodzinnego wiąże się np. z prawem cywilnym, czy spadkowym. Dlatego doradzam i reprezentuję strony również w postępowaniach sądowych:

– o zapłatę należności z umów i czynów niedozwolonych

– o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia

– zniesienie współwłasności i rozliczenia ewentualnych nakładów

– w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zrzeczenie się dziedziczenia, niegodność dziedziczenia)

– w sprawach o eksmisję

– w sprawach o ustalenie stosunku najmu

– w sprawach o ochronę dóbr osobistych

– w sprawach ustalanie stanu prawnego nieruchomości

– w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– w sprawach o ochronę posiadania

– w sprawach odzyskiwania gruntów warszawskich

– w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego (np. skargi na czynności komornika, powództwa przeciw egzekucyjne).