Sprawy cywilne

   

  W mojej praktyce zajmuję się przede wszystkim sprawami rodzinnymi, lecz wykonywanie zawodu adwokata z pominięciem spraw cywilnych byłoby dla mnie absolutnie niepełne. Często jedna wąska dziedzina prawa np. rodzinnego wiąże się np. z prawem cywilnym, czy spadkowym. Dlatego doradzam i reprezentuję strony również w postępowaniach sądowych:

  – o zapłatę należności z umów i czynów niedozwolonych

  – o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia

  – zniesienie współwłasności i rozliczenia ewentualnych nakładów

  – w sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zrzeczenie się dziedziczenia, niegodność dziedziczenia)

  – w sprawach o eksmisję

  – w sprawach o ustalenie stosunku najmu

  – w sprawach o ochronę dóbr osobistych

  – w sprawach ustalanie stanu prawnego nieruchomości

  – w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

  – w sprawach o ochronę posiadania

  – w sprawach odzyskiwania gruntów warszawskich

  – w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego (np. skargi na czynności komornika, powództwa przeciw egzekucyjne).