Sprawy karne

 

Podejmuję się obrony w sprawach karnych na wszelkich etapach postępowania – w dochodzeniach, śledztwach, w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, oraz w postępowaniu wykonawczym. Reprezentuję również osoby pokrzywdzone, które dzięki uczestnictwu w postępowaniu mogą uzyskać naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, czy też otrzymać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.